Cessió de dades a l’Institut Barcelona Esports

Autoritzo la cessió de les meves dades personals a l’Institut Barcelona Esports, de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat que em proporcioni informació dels actes i les activitats esportives municipals (tractament “0162/Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal” enllaç a: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0162

Aquesta finalitat (voluntària) està legitimada sobre la base del consentiment de la persona interessada.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers i s’eliminaran un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol·licitada. Té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets sobre aquests. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

Així mateix, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, li vam indicar que, a l’omplir els camps “Correu electrònic” o “Telèfon mòbil”, ens autoritza a utilitzar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la tramitació demanada.

Desplaça cap amunt